De Barkas club, opgericht 25 april 1998, heeft als doel één keer per jaar in het vaarseizoen een treffen met de boten te organiseren en in de winter ergens in het land een bijeenkomst te houden met de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Enkele malen per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met verslagen van de vergaderingen, vorderingen van de commissie, een ledenlijst en natuurlijk verhalen van onze leden. Voor informatie over de Barkas club kunt U een e-mail sturen naar info@barkasclub.nl of contact opnemen met het secretariaat.

Formaliteiten voor het lidmaatschap van de Barkasclub:

De vereniging organiseert jaarlijks een zomerweekend met de boot in het eerste weekend van september en een winterbijeenkomst op de eerste of tweede zaterdag in maart afhankelijk van de schoolvakanties

De organisatie is per toerbeurt aan de leden op wisselende plaatsen in het land

De contributie bedraagt € 25,- per jaar

Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van € 50,-. Hierbij zijn inbegrepen de contributie voor het lopende jaar, een clubvlag en 2 badges met de namen van de schipper en de partner

De deelname aan een evenement wordt bij inschrijving aangegeven. Bij afzegging binnen twee weken voor het evenement zijn toch de kosten verschuldigd


Tel : 06 2053 4938

E-mail : info@barkasclub.nl
Privacyverklaring


Wat kunt u vinden op deze site:

Barkas nieuws

Het laatste nieuws en andere wetenswaardigheden.


Barkas Geschiedenis

De geschiedenis van het ontstaan van de Barkas door de ontwerper L Huitema.


Barkas activiteiten

Twee keer per jaar komen we bij elkaar. In de winter een gezellige dag in maart met daarbij onze jaarvergadering en in de zomer een weekend in september met onze Barkassen. Lees hier de verslagen, foto's en andere publicaties.


Barkas fotoboek

Trotse Barkas bezitters zetten hun Barkas in ons fotoboek.


Barkas nieuwsbrieven

Bekijk de "covers" van de nieuwsbrieven. Onze leden kunnen artikelen van deze nieuwsbrieven nabestellen.


Barkas vragen Vragen over de Barkas kunt u via de webmaster stellen op deze pagina en leden worden gevraagd om te reageren.

Barkas clublied

Ook de Barkasclub heeft een clublied.


Barkas artikelen

Artikelen verschenen in diverse bladen o.a. Motorboot en Waterkampioen


Barkas te koop Leden kunnen hun schip op deze pagina te koop aanbieden.

Waterport evenementen Waar kunnen we van water evenementen genieten. Op deze pagina geven we een opsomming van havendagen, beurzen en andere met watersport gerelateerde activiteiten.

Archief

Nieuws en mededelingen die reeds eerder op de nieuwspagina hebben gestaan.


Weerwaarschuwingen

Hier kunt u zien welke weersituatie er is of komt in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.


Wijzigingen De laatste wijzigingen op de website worden op deze pagina weergegeven

Heeft u opmerkingen of vragen laat het mij weten, e-mail: info@barkasclub.nl  

Teller gestart op 17 april 2010. (Oude teller van mei 2001 tot april 2010 - 29155 bezoekers)