Het Barkas-zomerweekend 2001 in Alkmaar

 Het is inmiddels al weer heel wat weken achter ons en ik moet toch wat graven in mijn geheugen om mij de vele en gevarieerde beelden weer voor de geest te halen. Ik zal gewoon maar ergens beginnen.

Onze opzet was: een actief, gevarieerd en vooral leuk en gezellig weekend voor alle deelnemende barkassers. En wij hebben, gezien en gehoord alle reacties, de indruk dat die opzet gelukt is. Wat ons betreft was het een heel geslaagd weekend met op de juiste momenten goed en zelfs zonnig weer! En vooral ook dankzij de inzet van onze bestuursleden, het echtpaar Ger en Sjaan, de havenmeester Willem en de positieve houding van alle barkasvrienden. Vrijdagavond 19 oktober hadden we de eerste echte repetitieavond na de zomerstop van ons Shantykoor "The lake Singers". Natuurlijk kwam het Barkasweekend ter sprake, want daar hadden we oak voor gezongen. ledereen vond, havenmeester Willem incluis, dat die Barkasmensen zulke aardige en leuke mensen waren, met zulke mooie boten "Een heel verschil met de KNMCers, die het weekend daana in de haven van de ARZV kwamen logeren", werd er gezegd Ik zal nu toch maar het fijne weekend in Akersloot en Alkmaar met jullie even helemaal door lopen/varen.

Het begin

Woensdagmiddag, voorafgaand aan het weekend, kwamen wij nog even in de haven van de ARZV in Akersloot kijken of de havenmeester Willem al voldoende voorbereidingen had getroffen voor de ontvangst van 55 Barkassen. Wij werden echter tot onze verrassing verwelkomd door ons voltallig Barkasclub-bestuur! Die waren al druk bezig met "lobbyen" om zo veel mogelijk plek te krijgen voor onze boten. En dat bleek ze al aardig te lukken! Het bestuur van de ARZV had ook al de grote tent aan De Roef (de kantine) laten bouwen, zodat onze verblijfsruimte voor dit weekend verdubbeld was. En de reeds aanwezige Barkasvrienden waren vol lof over de kookkunst van Sjaan!

alkmaar3

Toen wijzelf op vrijdagmorgen met onze "Jakob" bij de haven van de ARZV aankwamen  varen, lagen er al verbazend veel Barkassen keurig in het gelid aangemeerd aan de grote  buitensteiger. Wij werden via de geluidsinstallatie van de "Hendrik" door Theo hartelijk welkom geheten en daarna netjes naar onze ligplaats gepraat. En Jan Baar stand daar al klaar om de meerlijnen aan te pakken. Dat ging zo met elke Barkas die aan kwam varen. Vrijdagavond rond dinertijd waren alle Barkassen gearriveerd. Dat was meer dan wij verwacht hadden De haven lag tjokvol Barkassen. Een mooi gezicht!

's Avonds om 21.00 uur openden we officieel het weekend met een gezellige toast. ledereen had inmiddels een map gekregen waarin uitvoerig het programma stond met activiteiten en tijden, een complete lijst van deelnemende schepen en hun opvarenden, een brief met instructies van de havenmeester van Alkmaar voor de tocht op zaterdag en wat informatie over het Alkmaardermeer en Alkmaar. Ook had iedereen een speciale Barkas-badge gekregen, met daarop zijn/haar naam en voornaam. Dat werd erg gewaardeerd. Na de koffie kwam de borrel en Ger zette leuke feestmuziek op. Nou, en het werd een feest die eerste avond al! Dansen en plezier. Diverse mensen kwamen mij verzekeren "dat het weekend al niet meer stuk kon!" Het werd ook aardig laat die vrijdagavond...  's Nachts heeft het pittig geregend en gewaaid...

Zaterdag

Zaterdagmorgen hadden we om kwart over tien eerst even scheepsraad in De Roef. Ger en Sjaan waren er ook al weer en hadden de koffie bruin. Het programma van deze dag werd doorgenomen: de tocht naar Alkmaar, het systeem van het invaren en aanmeren in het Luttik Oudorp, de rondwandeling en de rondvaart, en de terugtocht naar Akersloot.

Om 11 uur hadden alle Barkassen losgemaakt en voer de hele vloot over het Noordhollands Kanaal naar Alkmaar. Een mooi gezicht was dat. De "kleine" Barkassen voorop, de grootste achteraan. We hielden contact met elkaar op kanaal 77 van de marifoon. En het weer? Dat was inmiddels helemaal opgeklaard: een mooie wolkenlucht met zon! In Alkmaar zag de havenmeester ons al aan komen vanuit zijn kantoor in de Accijnstoren. Toen was het wel een tijdje wachten en drijven voor veel boten. In drie brugopeningen konden we het Luttik Oudorp invaren, tot het einde toe doorvaren, draaien (vereiste wel wat stuurmanskunst...), terugvaren en aanmeren, net zolang totdat de gracht aan beide zijden vol lag. En daar hadden we op de drukke zaterdagmiddag veel bekijks. Ook de pers kregen we nog aan boord!  

alkmaar1 alkmaar2

Vier groepen van de deelnemers gingen met een stadsgids een wandeling door oud Almaar doen en een grote groep ging met de rondvaartboot een rondvaart maken. En met het mooie weer was iedereen daar zeer tevreden over.  Om half vier waren de twee havenmeesters van Alkmaar er weer om de twee bruggen open te doen. Maar dat werd nog even een tijdje wachten. De bemanningen van een paar Barkassen waren er niet en alles moest varen om de groep naar buiten te kunnen laten gaan... Om vier uur kwam de laatste groep om de hoek aanzetten met de stadsgids. De man vertelde zo boeiend en zo veel, dat ze de tijd vergeten waren... Snel starten, losmaken en varen. Maar voor de laatste groep boten door de Rotorenbrug het Kanaal was opgevaren, was het al tegen vijf uur. Toen nog het rondje langs de molens van de Hoornse Vaart en dan naar de haven in Akersloot.

Om zeven uur begon de gezellige feestavond. We hadden muziek van de Blackberry Bluegrass Band (banjo, mandoline, viool, gitaar en contrabas), die leuke (volks)muziek speelde en zong. En ook het shantykoor "The lake Singers" kwam een aantal zeemansliederen en shanties zingen terwijl iedereen smikkelde van het uitgebreide dinerbuffet van Sjaan. Rond elf uur stopte de band en zette Ger "Rode Rozen" op, want de Barkasvrienden wilden nog even "feesten". Toen begon het dansen en polonaise tot in de kleine uurtjes Het was een dag en avond vol afwisseling en variaties, en veel plezier met elkaar! 's Avonds en 's nachts regende het en er stond ook veel wind... 

 Zondag

Zondagmorgen regende het nog wat. Om 10.15 uur was er weer een scheepsraad: uitleg over de vaar-puzzeltocht en uitreiking van de puzzeltocht. Om 11 uur werden de boten weer losgemaakt en de een voer de tocht volgens opdracht bakboord om en de ander voer de tocht stuurboord om. Diverse bemanningen waren bij elkaar aan boord gekropen, gezelliger en makkelijker...  Maar alles kon. Het was inmiddels droog geworden en er scheen een waterig zonnetje. Dat verhoogde wel de stemming! Veel eerder dan we verwacht hadden, kwamen de eerste schepen terug van de puzzeltocht en leverden hun antwoorden in bij de jury-tafel. ledereen had het een leuke tocht gevonden en daarmee het hele Alkmaardermeer en een stukje omgeving verkend. De grootste bottleneck was het blad met de vier knopen, aan het eind van de puzzel... De puzzeltocht en de andere vragen bleken achteraf toch iets te makkelijk voor onze Barkasvrienden: er waren er erg veel die alles goed hadden! Dus moest er geloot worden om de prijzen. De dochter van Henjo en Annemarie werd benoemd tot "miss puzzel" en trok uit de stapel goede antwoorden de prijswinnaars. Het oudste deelnemersechtpaar van dit weekend won de hoofdprijs: een heerlijke edammer kaas.

Het einde

En toen naderde het einde van het Zomerweekend van de Barkasclub. Met koffie en heerlijke vruchtengebak namen we afscheid van elkaar. Wel nog met een bedankwoord van Henjo, waarbij wij van het bestuur een mooie Peruaanse vaas kregen voor het organiseren  van dit weekend.

Een goed gevoel

We zijn blij, dat het weekend is verlopen zoals wij het ons hadden voorgesteld. Het was veel werk, maar het is het wel waard geweest. En iedereen werkte vanuit een positieve instelling mee. Het was fijn om dat te ervaren. Het bleek ook heel plezierig te zijn, dat wij met alle boten zo dicht bij elkaar lagen. Er zijn veel nauwere contacten gemaakt. En De Roef, met Ger en Sjaan, functioneerde in dit weekend prima als ons "centrale home", als het ware als ons clubhuis. Dat droeg mede bij aan de gezellige en vriendschappelijke steer die het hele weekend heerste. Ook het bestuur van de ARZV verzekerde ons, dat ze de aanwezigheid van de Barkasclub als heel positief hebben ervaren. En dat die club zeker nog een keer mag terugkomen! En, last but not least, het is ons gelukt om uit te komen met ons inkomen, ons budget. En ook dat geeft een voldaan gevoel.

alkmaar4

Bedankt

Wij willen alle deelnemers aan dit weekend (en speciaal degenen die ons nog bedankkaarten en e-mails hebben gestuurd) bedanken voor het meedoen en hun positieve  bijdragen aan het programma en de plezierige sfeer met elkaar. Een heel weekend lang...

Joop en Tineke van Dijk.


Terug naar Barkasclub pagina

Heeft u opmerkingen of vragen laat het mij weten, e-mail: info@barkasclub.nl
( Last update: 27 oktober 2002 )