Barkas weekend 2000

dat voer naar Den Bosch toe .. !


In het vroege voorjaar van het jaar 2000, kwam de scheepsraad van de Barkasvloot bijeen. Zij wezen vier Barkassers aan om de bezetting van een vesting in het hertogdom Brabant voor te bereiden en kwartier te maken. De vier staken van wal en gingen voortvarend aan de slag. Zij verspiedden de vesting, zochten aanlegplaatsen en bekeken de mogelijkheden voor fouragering en andere geneugten. Toen zij de zaak in kaart hadden gebracht, kwamen de admiraal en zijn adjudant op inspectie. Zij waren tevreden en de vloot werd verwittigd van de plannen.


denbosch3
Foto's van het Barkas weekend in Den Bosch

Hoewel zich nog enige rampen voltrokken waardoor de hele expeditie in het water dreigde te vallen, kon de vloot uiteindelijk toch op ti d uitvaren. Vanuit alle gewesten stoomden zij op naar 's Hertogenbosch. Op woensdag I september arriveerden de eerste schepen. De wachtmeester van de vesting werd omgekocht en zij konden zonder slag of stoot afineren langs, de kade, midden in de vesting. De dag erna was het voor de bevolking van de stad al klip en klaar dat zich iets bijzonders aan het voltrekken was. 's Avonds klonk aan de ene zijde van de haven scheepsgezang, terwijl men zich aan de andere zijde gezamenlijk laafde. Een jolig stel die Barkassers. Vrijdagavond was de bezetting nagenoeg compleet. Op zaterdag en zondag trokken de schepelingen erop uit. Ze speurden langs straten en pleinen en voeren met sloepen door de grachten. Er werd nog een poging ondernomen om dat laatste te verhinderen door de sloepen onklaar te maken, maar daar werd ijlings eens strategisch plan tegenover gezet.


denbosch1 denbosch2
Foto's van het Barkas weekend in Den Bosch

Die zaterdagavond verschansten de Barkassers zich in een herberg aan de haven. Zij palaverden, aten, dronken en dansten dat het een lieve lust was. De bemanning van een aantal schepen componeerde zelfs een eigen Geuzenlied. 's Zondags kwamen ze nog een keer bijeen in de orangerie om vestingbollen te verschalken en ook om van elkaar afscheid te nemen. Want, Barkassers zijn Barkassers en die trekken steeds verder. Zo maakten zij weer voor en achter en zetten koers ieder naar de eigen thuishaven. Snode plannen voor een volgende bezetting zullen echter niet lang op zich laten wachten!


Ook de kwartiermakers gingen weer scheep: zij waren moe en tevreden.


Terug naar Barkasclub pagina

Heeft u opmerkingen of vragen laat het mij weten, e-mail: info@barkasclub.nl
( Last update: 27 oktober 2002 )